NÁHRADNE DIELY PRE VAŠE AUTO
Všetky práva vyhradené. Copyright © 2024 JAMICAR s.r.o.
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNOK

JAMICAR s.r.o. je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na jej použitie.

Všetky práva, vrátane autorských práv, spojené s týmito webovými stránkami, sú vlastníctvom spoločnosti
JAMICAR s.r.o. a za týmto účelom sú ňou aj kontrolované. Pre nekomerčnú osobnú alebo internú potrebu si môžete stiahnuť len jednu kópiu akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke; ale musíte dodržať všetky práva  príslušných autorov a oznámenia vlastníkov týkajúce sa tohto materiálu alebo nachádzajúce sa v ňom.

Na iné ako osobné účely nesmiete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, znovu publikovať, vysielať, prenášať, zobrazovať, modifikovať alebo opätovne používať materiály, nachádzajúce sa na tejto webovej stránke. Akékoľvek použitie tejto webovej stránky ( celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti JAMICAR s.r.o. v súlade s Autorských zákonom.
Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti JAMICAR s.r.o.
Jamicar na facebooku